Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

25. Międzynarodowy Wschodni Salon Sztuki w Lublinie

Opublikowano 7 lipca 2020

Tradycja Lubelskich Salonów Sztuki sięga czasów powstania lubelskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w 1936 roku. Ich kontynuacją są organizowane od 1993 roku wystawy Wschodniego Salonu Sztuki, jako najważniejszej i największej cyklicznej prezentacji sztuki współczesnej we wschodniej Polsce.

Tegoroczny jubileuszowy 25. Wschodni Salon Sztuki został zorganizowany w nowej konkursowej formule. Prezentacja wystawy będzie miała miejsce w Galerii Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – współorganizatora wydarzenia. Pragniemy, aby nowa formuła Międzynarodowego Konkursu stała się przeglądem najciekawszych postaw twórczych.

Zwracając się do szerokiego grona artystów plastyków, chcemy wyeksponować różnorodne tendencje, poszukiwania oraz wrażliwość artystyczną zarówno w zakresie formy jak i treści. Jesteśmy przekonani, że zaprezentowane dzieła będą przyczyną do pogłębionej refleksji na temat aktualnej sztuki i pozwolą je usytuować w szerszym kontekście sztuki europejskiej oraz światowej. Mamy nadzieję, iż warunki konkursu określone w regulaminie będą wystarczającym gwarantem wysokiego poziomu artystycznego wystawy pokonkursowej. 

Zachęcamy Państwa serdecznie do udziału i nadsyłania swoich najwartościowszych dzieł na 25. Międzynarodowy Wschodni Salon Sztuki w Lublinie.

TERMINY

Do 31.08.2020 r.– nadsyłanie dokumentacji fotograficznej prac 

Po 10.09.2020 r.–  zamieszczenie listy zakwalifikowanych prac na stronie internetowej ZPAP 

Do 07.11.2020 r.– przyjmowanie zakwalifikowanych prac na adres 

27.11.2020 r. o godz.18.00 – uroczysty wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród laureatom 

Do 31.12.2020 r.– – zakończenie wystawy, po której prace będą odsyłane autorom
(z wyłączeniem prac nagrodzonych)


źródło: mat. prasowe Organizatora