Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na projekt graficzny logo Centrum Kultury w Brańszczyku

Opublikowano 23 lipca 2020

Organizator konkursu

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na logo instytucji. 

Przedmiot i cel konkursu

Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) oddającego ducha współczesności, mającego potencjał promocyjny.

Logo Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku powinno spełniać następujące założenia:

 1. Powinno być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logotypów.
 2. Powinno wskazywać na związek instytucji ze sztuką, kulturą, współczesnością, sportem i turystyką w sposób dosłowny,  lub alegoryczny albo bazować na graficznym przetworzeniu skrótów literowych.
 3. Znak graficzny (sygnet, logo) może  występować w połączeniu z nazwą instytucji Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku 
 4. Odznaczać się wysokimi walorami artystycznymi i praktycznymi.

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
 2. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć dowolną ilość projektów.
 3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 4. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

 1. Prace konkursowe należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  gdk@branszczyk.pl
 2. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac upływa    27 lipca 2020 roku.

Nagroda i prawo własności

 1. Projekt,  który wybierze Komisja Konkursowa, zostanie nagrodzony w  postaci 14 dniowego pobytu w gospodarstwie agroturystycznym dla dwóch osób.
 2. Nagroda stanowi gratyfikację za przekazanie majątkowych praw autorskich.

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 10 sierpnia 2020 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.gdkbranszczyk.pl Laureat konkursu  zostanie poinformowany o jego rozstrzygnięciu w pierwszej kolejności. 
 3. W przypadku gdy Komisja Konkursowa uzna, że oceniane projekty spełniają w niewystarczający sposób warunki wskazane przez Organizatora, może podjąć decyzję o negocjowaniu z projektantem zmian, we wskazanym przez Komisję projekcie, w celu uzyskania zadowalającego efektu.

 Wszelkich dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela Pan Cezary Kopczyński (sekretariat Organizatora):  

  tel. 29 679 40 45 (w godz. 9:00 – 15:30) lub email cezary.kopczynski@branszczyk.pl.

Do pobrania: