Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje osoby na stanowisko konserwatora

Opublikowano 10 sierpnia 2020

Muzeum Pamięci Sybiru poszukuje osoby na stanowisko konserwatora. 

Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie prac konserwatorskich,
 • planowanie i kosztorysowanie prac konserwatorskich,
 • zapewnienie właściwej opieki konserwatorskiej nad własnymi zbiorami muzealnymi i bibliotecznymi oraz nad obiektami wypożyczonymi,
 • nadzór konserwatorski nad znakowaniem, digitalizacją, udostępnianiem zbiorów oraz transportami zbiorów w tym udział w transportach zbiorów w roli konserwatora i kuriera,
 • zamawianie i sporządzanie opinii konserwatorskich zbiorów własnych, depozytowych i użyczanych,
 • prowadzenie dokumentacji stanu zachowania muzealiów, dokumentacji prac konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie sprawozdań dotyczących konserwacji na potrzeby Muzeum i instytucji zewnętrznych,
 • udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością naukową i badawczą dotyczącą zbiorów,
 • koordynacja przygotowywania wniosków aplikacyjnych o fundusze zewnętrzne na konserwację zbiorów.
 • monitorowanie oraz zarządzanie warunkami środowiskowymi na ekspozycjach i w magazynach zbiorów 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: konserwacja dzieł sztuki, w szczególności specjalizacja papier, fotografia lub skóra zabytkowa,
 • znajomość wymogów konserwatorskich oraz przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
 • znajomość nowych trendów w dziedzinie konserwacji prewencyjnej, metod analitycznych w ochronie zabytków oraz aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i  wystawiennictwa
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 

Mile widziane:

 • znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
 • znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów.

Aplikację w formie CV proszę kierować na adres: sekretariat@sybir.bialystok.pl  

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Pamięci Sybiru dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).”