Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Międzynarodowy konkurs na plakat. 30. rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej

Opublikowano 3 września 2020

Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu poświęconego 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej (V4). Pragniemy, aby jubileusz współpracy uwolnił kreatywność u twórców, których inspiruje wspólna historia, dialog kulturowy i solidarnie budowane wartości krajów V4. Chcemy zderzać tradycję projektowania plakatu, tak silną w tej części Europy, z nowymi stylami w projektowaniu.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do obywateli państw należących do Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Kontekst:

Grupa Wyszehradzka (Visegrad Group, V4) to jeden z głównych formatów współpracy państw Europy Środkowej, którego członkami są Czechy, Słowacja, Węgry i Polska. V4 utworzona została w 1991 r., a jej pierwotnym celem było wzajemne wspieranie się przez państwa członkowskie w dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Obecnie współpraca przebiega na wielu płaszczyznach, zarówno wewnętrznie, jak i na forum UE i innych organizacji międzynarodowych. Bieżący tryb współpracy w ramach V4 wyznaczają rotacyjne, roczne przewodnictwa poszczególnych państw członkowskich. Bieżące przewodnictwo w V4 sprawuje Polska i w jego trakcie przypadnie 30. rocznica powołania Grupy Wyszehradzkiej. Z tej okazji, w roku jubileuszowym 2021, planowany jest szereg działań mających na celu uczczenie tej rocznicy. Więcej informacji na stronach: https://www.gov.pl/web/V4prezydencja http://www.visegradgroup.eu/

Nagrody:

I nagroda – 2000 EUR
II nagroda – 1000 EUR
III nagroda – 500 EUR
9 x wyróżnienie – 150 EUR

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione projekty znajdują się w kalendarzu na rok 2021, który będzie dystrybuowany na cały świat przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i podległe jemu polskie placówki zagraniczne.

Terminy konkursowe:

Rozpoczęcie konkursu:
02.09.2020
Termin nadsyłania plakatów:
18.10.2020
Rozstrzygnięcie konkursu:
do dnia 31.11.2020

Organizatorzy Konkursu:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej

Partnerzy:

Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

Więcej o konkursie na stronach:

https://v4postercompetition.eu
https://www.stgu.pl/dzieje-sie/konkursy/event-miedzynarodowy-konkurs-na-plakat-30-rocznica-powstania-grupy-wyszehradzkiej.html


źródło: materiały STGU