Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stypendia Artist-in-Residence w Grazu w Styrii w roku 2021

Opublikowano 4 września 2020

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów, Rządu Kraju Związkowego Styrii zapraszamy młode artystki i artystów wszelkich dziedzin sztuki oraz krytyczki i krytyków sztuki (do 40 roku życia) do ubiegania się o stypendium na pobyt rezydencyjny w Grazu w roku 2021. Zaproszenie skierowane jest szczególnie do osób zainteresowanych spotkaniem z lokalnym środowiskiem kulturalnym Styrii.

Stypendium trwa minimum 2 miesiące a grant na pobyt wynosi 1.000 Euro/mies.

Termin nadsyłania aplikacji drogą pocztową upływa 15 września 2020 (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.austria.org.pl w zakładce GRANTY lub pod poniższym linkiem:

https://www.kultur.steiermark.at/cms/dokumente/12790078_150747600/4198d370/Ausschreibung%20St.A.i.R.%20eng.pdf

Zapraszamy do ubiegania się o stypendium oraz do przekazania tej informacji potencjalnie zainteresowanym.

Österreichisches Kulturforum Warschau

Austriackie Forum Kultury w Warszawie