Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na projekt plakatu promującego sygnalizowanie nieprawidłowości w miejscu pracy

Opublikowano 7 września 2020

Ogłaszamy konkurs na projekt plakatu promującego sygnalizowanie nieprawidłowości w miejscu pracy – firmach, instytucjach publicznych, organizacjach społecznych. Chcemy zerwać ze stereotypem donosiciela i zachęcić pracowników do zgłaszania problemów, a pracodawców do reagowania na zgłoszenia.

Według badań Fundacji Batorego ok. 20% pracowników nie chce sygnalizować nieprawidłowości*. Uzasadniają to w następujący sposób: „nie jestem donosicielem”, „to nie moja sprawa”, „to i tak niczego nie zmieni”, „byłoby to nielojalne wobec kolegi”, „boję się nieprzyjemności ze strony kolegów”. Sygnalista często narażony jest na wykluczenie z grupy koleżeńskiej oraz krytykę lub obojętność ze strony przełożonego, a nawet zwolnienie z pracy. Chcemy to zmienić.

Robocze hasło kampanii brzmi:
„TO NIE MOJA SPRAWA?”
„TO (NIE) MOJA SPRAWA”
„ZGŁASZAM, BO TO WIELE ZMIENI”
„ZGŁASZAM = POMAGAM”
Mile widziane będą również własne hasła zaproponowane przez uczestników.

Adresatami plakatu/plakatów powinni być pracownicy, inne osoby aktywne zawodowo (jako świadkowie nieprawidłowości) oraz pracodawcy (jako podmioty, które powinny reagować na sygnały o nieprawidłowościach).

Plakat będzie prezentowany w ramach kampanii społecznej „(Nie)moja sprawa” na przystankach komunikacji miejskiej w ekspozytorach typu citilight.
Konkurs ma charakter otwarty, a każdy z uczestników może złożyć dowolną liczbę prac.

Organizatorem konkursu jest Linia Etyki Sp. z o.o.
Nagroda wynosi 4.000 zł.

Więcej informacji:


źródło: materiały organizatora