Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Oferta pracy – Archiwum Państwowe w Lublinie

Opublikowano 21 września 2020

Archiwum Państwowe w Lublinie ogłosiło nabór na stanowisko starszego konserwatora archiwalnego w korpusie służbie cywilnej.

Ogłoszenie ukazało się w biuletynie informacji publicznej pod nr 68947 w dniu 19.09.2020 r. (https://nabory.kprm.gov.pl/)