Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Open-call Wystawa PRÓBA 2020

Opublikowano 21 września 2020

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina ogłasza otwarty nabór do wystawy  PRÓBA 2020, którą przygotujemy w formule multimedialnej.

Zapraszamy artystów profesjonalnych i studentów uczelni artystycznych do nadsyłania prac związanych z życiem artystycznym w czasach pandemii koronawirusa. Zachęcamy do podzielenia się refleksjami i intuicjami, które dominowały w czasie społecznej izolacji. Jesteśmy otwarci na prezentację różnorodnych prac, które powstały w tym wyjątkowym czasie. Jedynym wskazaniem jest okres powstania prac od marca do listopada 2020 roku. Prosimy o nadsyłanie 1 pracy w formie zdjęcia o rozmiarze do 4 MB lub wideo o długości do 20 minut mp4) wraz z kartą zgłoszeniową, w terminie od 15 września do 30 listopada 2020 r. na adres proba2020@tarasin.pl

Formuła wystawy PRÓBA 2020 zakłada, że zgłoszone prace będą prezentowane podczas specjalnie przygotowanego multimedialnego pokazu w Galerii Pulsar w grudniu 2020 roku i styczniu 2021. Wystawa będzie towarzyszyła ekspozycji prac laureatów Międzynarodowego Konkursu na Eksperyment w Sztukach Wizualnych – Próba 4. 

Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć kartę zgłoszenia, zawierającą oświadczenie o udzieleniu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i miejscu nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw autorskich związanych z nadesłanymi pracami na rzecz Organizatora, w zakresie publikacji tych materiałów w celach informacyjnych, promocyjnych lub innych związanych z działalnością statutową Organizatora. Uczestnik wystawy w karcie zgłoszenia oświadcza także, iż nadesłana praca nie narusza praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich. Karta zgłoszenia musi być podpisana ręcznie a plik przesłany w formie skanu lub zdjęcia.

Organizator nie przewiduje powołania jury. Organizator zastrzega sobie prawo eliminacji zgłoszeń, które nie zawierają karty zgłoszenia, zawarte dane są nieprawdziwe, prace nie są związane z tematem wystawy  lub mogłyby zostać uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub dobre obyczaje. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia prac o charakterze pornograficznym.

Dane osobowe uczestników wystawy są chronione zgodnie z polityką prywatności Galerii, opublikowaną na stronie domowej Galerii  www.tarasin.pl/OGalerii/politykaprywatnosci oraz dostępnej w siedzibie  Organizatora. 

Kuratorka wystawy: Joanna Dudek

Kuratorka wspierająca: Anna Palusińska


źródło: materiały Organizatora