Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych

Opublikowano 15 października 2020

Twoje hobby to film, literatura, czy muzyka? Pasjonuje Cię tworzenie instalacji artystycznych? Fotografia, malarstwo, rzeźba pochłaniają Cię bez reszty? Może taniec albo teatr to jest to, co lubisz? Jeśli do tego jesteś studentem uczelni artystycznej, to stypendium może być dla Ciebie! 

O stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami mogą się ubiegać:

  • Studenci kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich w publicznej uczelni artystycznej
  • oraz studenci kształcący się w niepublicznych uczelniach artystycznych.

Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni  studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.

Dla najlepszych przewidziane jest jednorazowe stypendium w wysokości 6 300 złotych brutto.

Termin naboru wniosków w ramach przyznawania stypendiów potrwa do 31 października 2020 r.

 Wnioski należy składać:

  • osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, (w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną funkcjonują punkty podawcze:
    w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4. Punkty podawcze czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00);
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres artstypendia@mazovia.pl

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 525 lub wysyłając pytania na adres e-mail: slawomir.ignaczak@mazovia.pl

Pliki do pobrania


źródło: mat. organizatora konkursu