Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Oferta pracy – Archiwum Państwowe w Lublinie

Opublikowano 3 listopada 2020

Archiwum Państwowe w Lublinie ogłosiło nabór na stanowisko starszego konserwatora archiwalnego w korpusie służbie cywilnej.

Ogłoszenie nr 70718 / 03.11.2020. (https://nabory.kprm.gov.pl/)

Liczba stanowisk
1
Wymiar etatu
1

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej materiałów archiwalnych (m. in.: czyszczenie mechaniczne, kąpiele wodne, sklejanie przedarć, uzupełnianie ubytków, rekonstrukcja bloku księgi i poszytu, oprawianie ksiąg i dokumentów)
Ocenia stan zachowania materiałów archiwalnych oraz określa niezbędny zakres prac konserwatorskich.
Tworzy dokumentację konserwatorską w celu opisania zakresu prac, technik i materiałów konserwatorskich użytych do konserwacji materiałów archiwalnych.
Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej nietypowych materiałów archiwalnych (np. obrazy, tłoki pieczętne, rzeźby, zdobione opakowania, podłoża inne niż papierowe).
Dokonuje ekspertyz konserwatorskich materiałów archiwalnych przed ich przejęciem do Archiwum.
Analizuje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenia magazynów archiwalnych.
Wykonuje czynności z zakresu profilaktyki przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego.
Udziela konsultacji, instruktaży i prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki i zabezpieczania materiałów archiwalnych dla pracowników Archiwum oraz pracowników jednostek pod nadzorem Archiwum.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

Wykształcenie: wyższe kierunkowe z zakresu konserwacji papieru i skóry
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, inicjatywa, zdolności manualne
bardzo dobra znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
Staż pracy co najmniej 1 rok praktyka, staż lub wolontariat w zakresie konserwacji nietypowych materiałów archiwalnych (np. obrazy, tłoki, pieczęcie, rzeźby, zdobione opakowania, podłoża inne niż papierowe)
znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1
umiejętność myślenia problemowego
znajomość rynku urządzeń i środków wykorzystywanych do konserwacji typowych i nietypowych materiałów archiwalnych
przeszkolenie dotyczące nietypowych materiałów archiwalnych
zaawansowana wiedza o materiałach i narzędziach pisarskich

Co oferujemy
Indywidualny rozkład czasu pracy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
Miejsce do odświeżenia się
Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Aplikuj do: 13 listopada 2020
W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 70718” na adres: Archiwum Państwowe w Lublinie, 20-950 Lublin, Jezuicka 13

Kontakt
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: Dział Administracji i Kadr 81 528 61 48
lub mailowego na adres: kadry@lublin.ap.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 13.11.2020
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu