Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Oferta pracy – Archiwum Państwowe w Lublinie (Starszy Konserwator Archiwalny)

Opublikowano 17 listopada 2020

Archiwum Państwowe w Lublinie 20-950 Lublin Jezuicka 13 

Ogłoszenie nr 71230 / 18.11.2020 

Starszy Konserwator Archiwalny

Nabór zdalny 

Liczba stanowisk

Wymiar etatu

Status 

nabór w toku 

Miejsce pracy Jezuicka 13 

Ważne do 

29 listopada 2020 r. 

Czym będziesz się zajmować 

Osoba na tym stanowisku:

Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej materiałów archiwalnych (m. in.: czyszczenie mechaniczne, kąpiele wodne, sklejanie przedarć, uzupełnianie ubytków, rekonstrukcja bloku księgi i poszytu, oprawianie ksiąg i dokumentów) 

Ocenia stan zachowania materiałów archiwalnych oraz określa niezbędny zakres prac konserwatorskich. 

Tworzy dokumentację konserwatorską w celu opisania zakresu prac, technik i materiałów konserwatorskich użytych do konserwacji materiałów archiwalnych. 

Wykonuje czynności z zakresu konserwacji właściwej nietypowych materiałów archiwalnych (np. obrazy, tłoki pieczętne, rzeźby, zdobione opakowania, podłoża inne niż papierowe). 

Dokonuje ekspertyz konserwatorskich materiałów archiwalnych przed ich przejęciem do Archiwum. Analizuje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i wyposażenia magazynów archiwalnych. 

Wykonuje czynności z zakresu profilaktyki przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego. 

Udziela konsultacji, instruktaży i prowadzi szkolenia z zakresu profilaktyki i zabezpieczania materiałów archiwalnych dla pracowników Archiwum oraz pracowników jednostek pod nadzorem Archiwum. 

Kogo poszukujemy

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne) 

Wykształcenie: wyższe kierunkowe z zakresu konserwacji papieru i skóry 

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, inicjatywa, zdolności manualne bardzo dobra znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego 

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych 

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe) 

Staż pracy co najmniej 1 rok praktyka, staż lub wolontariat w zakresie konserwacji nietypowych materiałów archiwalnych (np. obrazy, tłoki, pieczęcie, rzeźby, zdobione opakowania, podłoża inne niż papierowe) 

znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1 

umiejętność myślenia problemowego 

znajomość rynku urządzeń i środków wykorzystywanych do konserwacji typowych i nietypowych materiałów archiwalnych 

przeszkolenie dotyczące nietypowych materiałów archiwalnych 

zaawansowana wiedza o materiałach i narzędziach pisarskich 

Co oferujemy

Indywidualny rozkład czasu pracy 

Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy 

Miejsce do odświeżenia się 

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne 

Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu 

Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników 

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dokumenty do pobrania