Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs graficzny “Unia znowu w modzie”

Opublikowano 2 marca 2021

Z okazji zbliżającej się siedemnastej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Stowarzyszenie Razem w Europie przygotowuje projekt mający na celu  rozpropagowanie idei zjednoczonej Europy poprzez wprowadzenie ich do codziennego ubioru naszych rodaków. Jednym z elementów projektu jest konkurs na projekt grafiki na bluzy, które będą dystrybuowane od maja bieżącego roku.

Projekt „Unia znowu w modzie” uzyskał aprobatę Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Jest to kolejne przedsięwzięcie organizowane przez nasze Stowarzyszenie, które powstało w 1995 roku, aby poszukiwać i umacniać fundamenty jednoczącej się Europy. Wierzymy, że bardzo dobrym ku temu środkiem jest dotarcie do Polek i Polaków poprzez modę.