Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

Opublikowano 4 marca 2021

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. To już szósta edycja konkursu. Od 2016 r. zachęcamy młodych badaczy do dialogu na temat rozwoju stolicy oraz wspieramy zainteresowania badawcze Warszawą poprzez możliwość zaprezentowania wyników swoich prac.

O nagrodę mogą się ubiegać autorzy prac reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe, które zostały obronione w 2020 roku na warszawskich uczelniach.

Przy ocenie prac bierzemy pod uwagę:

– umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;

– wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;

– wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;

– praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Prace można zgłosić do 29 marca drogą mailową na adres: naukowa@um.warszawa.pl

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać: