Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na logo dla Gminy Świebodzin

Opublikowano 17 marca 2021

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie logo dla Gminy Świebodzin, spójnego z hasłem: „Skrzyżowanie pełne możliwości!” oraz z Big Ideą: Gminą jako miejscem o unikatowym charakterze, historii i dziedzictwie kulturowym. Postrzeganą z jednej strony, jako centrum inwestycji i rozwoju Ziemi Lubuskiej, miejscem charakteryzującym się mocną, atrakcyjną ofertą biznesową, obfitującym w stabilne miejsca pracy, które zminimalizują bezrobocie. Widoczny jest sukcesywny przyrost zakładanych firm, dzięki atrakcyjnemu położeniu (główny szlak komunikacyjny Polski: autostrada A2 – szlak komunikacyjny Wschodu z Zachodem; trasa szybkiego ruchu S3 biegnąca ze Świnoujścia na południe; ważna magistrala kolejowa E-20 Warszawa Zachodnia-Kunowice-Berlin) przekładającemu się na potencjał gospodarczy/społeczny. Z drugiej strony Gmina to miejsce dobre do życia i odpoczynku tzn. przyjazne mieszkańcom, turystom, rodzinom z dziećmi. Jest miejscem w którym żyje się lepiej, łatwiej – nie tylko w mieście, ale również na terenach wiejskich. Przestrzenią charakteryzującą się bogatą ofertą kulturalną, sportową, rekreacyjną.

Zgłosić projekt logo może osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Każda osoba może zgłosić maksymalnie trzy projekty logo.

Przed zgłoszeniem należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.

Nagroda główna w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto. Kwota zostanie pomniejszona o należne składki.


źródło: mat. organizatora konkursu