Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

20. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Opublikowano 25 marca 2021

Zakończył się pierwszy etap 20. edycji Artystycznej Podróży Hestii. Tym razem na zaproszenie Fundacji Artystyczna Podróż Hestii odpowiedziało 318 studentów i studentek IV i V roku uczelni artystycznych.

Pierwszy etap 20. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii pokazał, że pole sztuki – chociaż bardzo ograniczone zewnętrznymi obostrzeniami – wciąż potrzebuje zaangażowanych postaw i aktywnego uczestnictwa młodych artystek i artystów.

Artystyczna Podróż Hestii: https://artystycznapodrozhestii.pl/konkurs
Kto z Was dostanie szansę zaprezentowania swoich prac na podwójnej wystawie finałowej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie? Kto wyjedzie na rezydencję do Nowego Jorku, Wilna lub Sokołowska? Sprawdźcie czy to Was szuka APH!