Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

III Biennale Tkaniny Artystycznej

Opublikowano 31 marca 2021

Fundacja Jak Malowana, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Miasto Poznań ogłaszają nabór prac na III Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu.

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 27 czerwca 2021
Czas trwania wystawy – od 10 września do 17 października 2021
Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdują się na stronie internetowej Biennale: www.btapoznan.pl

Zgłoszenie na III BTA powinno zawierać:
– Wypełniony formularz zgłoszeniowy (osobny do każdej zgłaszanej pracy)
– Maksymalnie 4 zdjęcia jednej pracy, zapisane w formacie JPG i nieprzekraczające 2 MB przesłane na adres btapoznan@gmail.com

Więcej informacji w Regulaminie.


źródło: mat. Organizatora