Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs Turboposter

Opublikowano 12 maja 2021

Konkurs na Plakat organizowany przez Turboposter w ramach 27. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie 2021

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest koło naukowe „Turboposter”, działające na Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych  w Warszawie
2. Konkurs skierowany jest do studentów trzech uczelni:
– Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
– Hochschule Luzern
– J. E. Purkyně Univesity in Ústí nad Labem
3. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres turbo@turboposter.com.pl
4. Konkurs trwa od 10.05.2021 do 04.06.2021
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie plakatu na temat „woda”.
6. Parametry techniczne plakatu
– wymiary: 100×70 cm
– obszar barwny: CMYK
– format pliku: JPG
– technika dowolna
7. Warunki zgłoszenia do konkursu:
– przesłanie maila z projektem plakatu w formacie JPG, 300 dpi, CMYK oraz formularzem zgłoszeniowym
na adres: turbo@turboposter.com.pl do godziny 23.59 04.06.2021
8. Prace zgłoszone na konkurs muszą zostać wykonane samodzielnie, bez konsultacji z pedagogami.
9. Prace nie mogą naruszać dóbr osobistych osób trzech.
10. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną, wybraną samodzielnie, pracę.
11. Przesłane na konkurs prace zostaną zaprezentowane na wystawie „Avanti” Turboposter w formie papierowej lub cyfrowej.
12. Jury konkursu składa się z członków koła Turboposter, opiekunki koła mgr Justyny Czerniakowskiej oraz prof. Lecha Majewskiego
13. Jury w wyniku obrad wybierze z pośród anonimowo przedstawionych prac plakaty, które najlepiej odpowiedzą na hasło „woda” – pod względem projektowym, ale również estetyką wykonania.
14. Organizator przewiduje przydzielenie trzech nagród głównych oraz wyróżnień. Podział nagród może zostać zmieniony w zależności od wyniku obrad jury.
15. Dla zwycięzców przewidziane są symboliczne nagrody i wyróżnienia oraz certyfikaty.
16. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w trakcie wernisażu wystawy „Avanti” Turboposter:  Galeria ZPAP ul. Mazowiecka 11, 11.06.2021, godz. 19:00.
17. Konkurs jest oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym 27 Międzynarodowemu Biennale Plakatu w Warszawie

Formularz zgłoszeniowy (wystarczy skopiować do treści maila)

1. Imię
2. Nazwisko
3. Uczelnia, wydział
4. Tytuł pracy
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w Międzynarodowym Konkursie na Plakat organizowanym przez koło naukowe Turboposter, jak również na potrzeby wystawy towarzyszącej konkursowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


źródło: materiały organizatora konkursu