Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ODNOWA OBECNOŚCI: open call na jednodniową rezydencję artystyczną

Opublikowano 19 maja 2021

Samorząd Studencki ASP Kraków i Stowarzyszenie Kolektyw Artystycznych Form Eksperymentalnych (KAFE), zrzeszające twórców krakowskiego środowiska artystycznego, zapraszają do udziału w open callu. Poszukują 5 Artystek/ów do wzięcia udziału w jednodniowej rezydencji artystycznej w ramach wydarzania Komuna Wesoła w Krakowie. Każda/y z wybranych Artystek/ów otrzyma wynagrodzenie w kwocie 400 złotych brutto za zrealizowanie rezydencji oraz niezbędne materiały do jego realizacji. Termin wysyłania aplikacji upływa 23.05.2021 (niedziela) o godzinie 23:59.

Odnowa Obecności w rzeczywistości postpandemicznej

Głównym tematem jest odnowa obecności w rzeczywistości postpandemicznej. Rezydencja przyjmie formę hybrydową. Miejscem realizacji rezydencji będzie wybrana przestrzeń, znajdująca się na terenie dawnych kompleksów szpitalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w dzielnicy Wesoła, przy ul. Śniadeckich w Krakowie.

Do udziału organizatorzy zapraszają Artystki/ów wszystkich dziedzin sztuki oraz Aktywistki/ów, znajdujących w swoich praktykach performatywny potencjał realizowania działań w czasie. Szczególnie promowane będą propozycje nastawione na działania zrównoważone i ekologiczne.

Open call

Aby wziąć udział w naborze należy wysłać wypełniony formularz oraz wizualizację / prezentację pomysłu zamieszczoną na maksymalnie 5 stronach A4 w formacie .pdf w pliku do 10mb. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: odnowa.obecnosc@gmail.com

Każda/y z wybranych Artystek/ów otrzyma wynagrodzenie w kwocie 400 złotych brutto za zrealizowanie rezydencji oraz niezbędne materiały do jego realizacji. Zgodnie z regulaminem organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów transportu z dowolnego miejsca w Polsce, nocleg, podstawowe wyżywienie, opiekę kuratorską, wolontaryjną oraz relację live-streamingową rezydencji.

Termin wysyłania aplikacji upływa 23.05.2021 (niedziela) o godzinie 23:59.
Wyniki zostaną ogłoszone 01.06.2021 r.

Rezydencja

Rezydencja odbędzie się 19.06.2021 r. na terenie dzielnicy Wesoła w Krakowie. Wybrana/y Artyst(k)a zobowiązuje się być na miejscu w Krakowie na dobę przed planowanym wydarzeniem. Działanie powinno objąć co najmniej 6 godzin w przedziale czasowym od 19 czerwca g. 12:00 do 20 czerwca g. 12:00.
Każda/y wybrana/y Artysta/y będzie mógła/mógł w konsultacji z organizatorami wybrać miejsce realizacji swojej jednodniowej rezydencji na terenie dzielnicy Wesoła w Krakowie. Może to być któreś z pomieszczeń szpitalnego kompleksu, plener, opcja mieszana lub nomadyczna. Formę rezydencji wyznacza Artyst(k)a: mogą to być warsztaty, artystyczne działania akcyjne rozciągnięte w czasie, pokazy, researche, procesy, wykłady, speeche, etc.

“Ostatni czas owocował w nowe formy kolektywizacji, współdziałania i samoorganizacji. Obecność coraz bardziej rozprasza się w przestrzeniach geograficznych i czasowych. Jednocześnie, wciąż niejasna sytuacja pandemiczna i coraz to nowe formy społecznych izolacji nie pozwalają na pełny powrót do czasów przed. I nawet jeśli w końcu pozwolą, to już przekroczono rubikon możliwych postinternetowych odbiorów obecności. (…) Jak i jakie działania pobudzają odnowę obecności? Jakie formy obecności są etyczne? Jak wykształcać lub przekształcić formy obecności, tak by budowały poczucie wspólnotowe bez względu na ograniczenia przestrzenne / czasowe / środowiskowe / ekonomiczne?” – pytają organizatorzy.

Organizatorzy:

KAFE

Stowarzyszenie Kolektyw Artystycznych Form Eksperymentalnych od 8 lat zrzesza twórców krakowskiego środowiska artystycznego. Głównym celem KAFE jest działanie poprzez eksperymentowanie na pograniczu mediów, sensów i znaczeń, czego efektem są między innymi performance, spektakle, wydarzenia kulturalne, instalacje i plotki.

Samorząd Studencki ASP w Krakowie

Projekt dofinansowany przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Samorząd Studencki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Kontakt: odnowa.obecnosc@gmail.com