Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkursu na okładkę książki uszlachetnioną w technologii 3D Touch

Opublikowano 9 czerwca 2021

II. edycja Konkursu dla grafików

na okładkę książki uszlachetnioną w technologii 3D Touch

27.05.2021 r.
Olbrzymie zainteresowanie, jakim cieszyła się pierwsza edycja Konkursu na projekt okładki
książki uszlachetnionej w technologii 3D Touch było jednym z powodów, dla którego drukarnia
Totem.com.pl wraz z firmami Konica Minolta oraz PC Print ogłaszają 2. edycję konkursu z pulą
nagród wynoszącą łącznie 15 tys. złotych.

„Sukces pierwszej edycji konkursu był dla nas zaskoczeniem. Otrzymaliśmy 100 zgłoszeń, wiele z
nich zachwycało wysokim poziomem artystycznym i kreatywnością w zastosowaniu cyfrowych
uszlachetnień okładek. Osiągnęliśmy cel, który postawiliśmy przed konkursem – zainteresowaliśmy
projektantów okładek innowacyjnymi możliwościami w zakresie uszlachetniania – mówi Michał
Rejnowski, Prezes drukarni Totem.com.pl. Konkurs okazał się dobrym sposobem na promocję
technologii 3D Touch, czyli cyfrowego wzbogacania druku lakierami 2D i 3D oraz metalizowanymi
foliami. Zmotywowani powodzeniem konkursu postanowiliśmy ogłosić go i w tym roku”.
Mateusz Woźniak, Dyrektor Działu Rozwiązań Produkcyjnych w Konica Minolta Business Solutions
Polska, dodaje „Konkurs to doskonały sposób na pokazanie ogromnego potencjału w tworzeniu
różnego rodzaju tekstur potęgujących doznania sensoryczne, wpływające na percepcję produktu
jakim jest książka. Dzięki zastosowaniu uszlachetnień z wykorzystaniem systemu MGI JetVarnish 3D
z oferty Konica Minolta okładka książki może zyskać nowe walory – na poziomie estetycznym,
artystycznym i sensorycznym skutecznie podnosząc jej atrakcyjność wizualną”.
Konkurs, do którego współorganizacji dołączyła firma PC Print, wyłączny przedstawiciel firmy
Leonhard Kurz w Polsce, ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział zarówno osoby prawne (np.
wydawnictwa), jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak również osoby
fizyczne, w szczególności studenci kierunków artystycznych oraz osoby zajmujące się
projektowaniem graficznym zawodowo i amatorsko.
Aby wziąć udział w konkursie należy zaprojektować okładkę dowolnej książki (rzeczywistej bądź
fikcyjnej) z uwzględnieniem uszlachetnień wykonanych w technologii 3D Touch, z wykorzystaniem
systemu MGI JetVarnish 3D z oferty Konica Minolta. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać
wizualizację okładki z zastosowanymi uszlachetnieniami, jej projekt, właściwie zaprojektowane maski
z uszlachetnieniami, a także wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia. Poprawnie zaprojektowana
okładka powinna zawierać wszystkie elementy, które stosuje się na okładkach książek – oprócz autora
i tytułu, takie jak nazwa wydawnictwa, kod ISBN etc. Szczegółowe informacje dotyczące zasad
konkursu zawarte są w jego regulaminie.
W tym roku konkurs ogłoszony został wcześniej niż w roku ubiegłym, a prace konkursowe
przyjmowane będą do 29 sierpnia br. (liczy się data otrzymania prac przez organizatora).
Ogłoszenie wyników planowane jest na dzień 14 października br. podczas Międzynarodowych
Targów Książki w Krakowie, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. Jury wyłoni trzech
zwycięzców – głównego, który otrzyma 5000 zł oraz zdobywców drugiej i trzeciej nagrody (którzy
otrzymają odpowiednio 3000 i 2000 złotych). Przewidziane jest także pięć wyróżnień (po 1000 zł
każde). Najważniejszymi kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie zgłoszonych projektów, będą
wartość artystyczna projektu, zgodność z zasadami projektowania i kompozycji okładek książek, siła
przekazu, a także oryginalność zastosowanych rozwiązań graficznych i uszlachetnień.

Organizatorzy podkreślają, że konkurs jest nie tylko promocją technologii 3D Touch, ale stanowi także
formę wsparcia młodych, zdolnych grafików. Jednym z istotnych celów konkursu jest także szeroko
pojęta edukacja w zakresie przygotowania plików do druku pod kątem zaplanowanych uszlachetnień
cyfrowych z wykorzystaniem systemu MGI JetVarnish 3D. To dzisiaj niezbędne umiejętności
projektantów okładek. W dobie, gdy sprzedaż książki w dużej mierze zależy od jej atrakcyjności
wizualnej, wygląd okładki ma istotne znaczenie, a zastosowane uszlachetnienia w znaczący sposób
podnoszą jej wartość i wzbudzają zainteresowanie potencjalnego czytelnika.
Organizatorzy serdecznie zapraszają grafików do wzięcia udziału w konkursie.
Więcej na temat konkursu, jego regulamin i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronach:
https://www.totem.com.pl/konkurs oraz https://www.konicaminolta.pl/konkurs2.

———— koniec informacji ———–

Dodatkowe informacje na temat technologii 3D Touch oraz oferty drukarni Totem:
Totem.com.pl Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
tel: +48 575 250 700; e-mail: adrian.gatzke@totem.com.pl

Strona główna


Dodatkowe informacje na temat produktów firmy Konica Minolta:
Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o.
ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa
tel: +48 884 206 904; e-mail: magdalena.raczynska@konicaminolta.pl
http://www.konicaminolta.pl
Dodatkowe informacje na temat materiałów do uszlachetnień firmy Leonhard Kurz:
PC Print Spółka Jawna Krystyna i Piotr Cippert
ul. Białoborska 16, 04-668 Warszawa
tel: +48 668 036 944; e-mail: tskonieczny@pcprint.pl
https://pcprint.pl/