Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

MŁODSZY KONSERWATOR ZBIORÓW

Opublikowano 10 czerwca 2021

INFORMACJE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY:
Stanowisko: Młodszy konserwator zbiorów
Zespół: Zespół Konserwacji Zbiorów
Dział: Dział konserwacji i archiwizacji Zbiorów
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU
 konserwacja i przygotowanie do digitalizacji i udostępniania zbiorów FINA,
 egzekwowanie właściwych warunków przechowywania, digitalizacji, udostępniania i
transportu zbiorów
 sporządzanie w systemie cyfrowego archiwum FINA opisów stanu zachowania zbiorów oraz
raportów z przebiegu realizowanych prac konserwatorskich (dokumentacji konserwatorskiej)
 nadzór konserwatorski nad przemieszczaniem obiektów w ruchu wewnętrznym i
zewnętrznym w przypadkach wymagających udziału konserwatora
 współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi FINA w realizacji powierzonych zadań
WYMAGANIA
 absolwent/ka bądź student/ka ostatniego roku Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki, preferowana specjalizacja: konserwacja i restauracja papieru i skóry
 umiejętność pracy pod presją czasu
 umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office
 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 umiejętność pracy samodzielnej oraz współpracy i łatwość nawiązywania relacji ze
współpracownikami
 umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy
 staranność i zaangażowanie
Wymagania dodatkowe:
 doświadczenie w pracy w muzeum, archiwum lub bibliotece jako konserwator zbiorów
 znajomość podstawowych zagadnień związanych z konserwacją materiałów fotograficznych
 posługiwanie się programami graficznymi

2

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY
Umowa o pracę na czas określony.
Wymiar czasu pracy: ¾ etatu

OFERUJEMY
 umowa o pracę w nowoczesnej instytucji kultury
 pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole
 możliwość rozwoju zawodowego
 szkolenia w zakresie konserwacji materiałów filmowych
 grupowe ubezpieczenie na życie
 karnety sportowe

WYMAGANE DOKUMENTY
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV do 21.06.2021 na adres: Grazyna.Idziak@fina.gov.pl.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. W CV prosimy o dopisanie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(RODO)".