Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Open call: Rezydencja artystyczna w Akademie Schloss Solitude w Stuttgarcie

Opublikowano 22 czerwca 2021

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Instytut Adama Mickiewicza („IAM”), zapraszają polskich kandydatów i kandydatki na rezydencję artystyczną w Akademie Schloss Solitude od 1 października do końca grudnia 2021 roku. Program skierowany jest do twórców i twórczyń sztuk wizualnych zainteresowanych podejściem transdyscyplinarnym, posiadających silną motywację do pracy w grupie.

 • Gdzie? Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, Niemcy
 • Kiedy? Październik-grudzień 2021 r.

Termin składania aplikacji od 22 czerwca do 31 lipca 2021 r., do godz. 23:59 czasu polskiego

 • Liczba dostępnych miejsc: 1
 • Uczestnicy: Pełnoletnie osoby narodowości polskiej, artyści i artystki pracujący w dziedzinie szeroko rozumianych sztuk wizualnych (w tym performans).
 • Selekcja:

Spośród nadesłanych aplikacji kuratorzy i przedstawiciele IAM i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wybiorą minimum trzy, które zostaną przedstawione Akademie Schloss Solitude.  Ostateczną decyzję odnośnie wyboru rezydenta/rezydentki podejmuje zespół kuratorski Akademie Schloss Solitude.

Selekcja zostanie dokonana na podstawie oceny aplikacji oraz portfolio Uczestników.

Decyzja zostanie opublikowana na stronie IAM www.iam.pl i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski www.u-jazdowski.pl do 1 września 2021 roku*

 • Finansowanie:

Stypendium od Akademie Schloss Solitude obejmuje:

 1. 1000 euro za każdy miesiąc rezydencji;
 2. pokrycie kosztów jednorazowej podróży z głównego miejsca zamieszkania artysty do Stuttgartu i z powrotem;
 3. 2000 euro na realizację projektu rezydencyjnego;
 4. zapewnienie Artyście/Artystce umeblowanego studio z przestrzenią mieszkalną oraz przestrzenią do pracy, a także opłaty za prąd, wodę i ogrzewanie;
 5. Wypłata świadczeń odbywa się na podstawie porozumienia między Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Instytutem Adama Mickiewicza oraz Akademią Schloss Solitude a Artystą, który udzieli w.w. podmiotom licencji, zgodnie z zał. nr 4 do open calla;
 6. Przed wyjazdem do Niemiec, wybrany Artysta wykupi ubezpieczenie zdrowotne, uwzględniające ryzyko zw. z epidemią Covid-19. Artysta przedstawi poświadczenie polisy oraz oświadczenie nt. koronarwirusa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do open calla.
 • Jak aplikować?

Aplikacja (w języku angielskim) powinna mieć formę jednego pliku pdf zawierającego w tytule imię i nazwisko (np. Imię_Nazwisko.pdf) i obejmującego następujące elementy:

 1. list motywacyjny (200–1000 słów)
 2. CV
 3. portfolio (ostatnie prace, zajęcia kuratorskie, udział w konferencjach, opublikowane artykuły itp.) – maksymalnie 10 MB
 4. przysłanie wraz ze zgłoszeniem 3 plików PDF, stanowiących załączniki do Open Calla (pliki do pobrania ze strony IAM i CSW):
  1. Zał. nr 4. Zapisy licencji
  2. Zał. nr 5. Oświadczenie RODO
  3. Zał. nr 6. Oświadczenie nt. koronawirusa i ubezpieczenia

 

Aplikację należy przesłać na adres: opencall@iam.pl

Nie wymagamy składania podpisu elektronicznego ani drukowania i skanowania podpisanych plików – wystarczy przesłać dokumenty i wypełnić załączniki, zapisane jako pdf, oraz podpisać email imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Odesłanie załączników jest równoznaczne z ich akceptacją.

Termin składania aplikacji: 31 lipca 2021 r., do godz. 23:59 czasu polskiego

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego naboru, jednakże nie później niż do dnia ogłoszenia wyników. *W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie.

https://iam.pl/pl/open-call-rezydencja-artystyczna-w-akademie-schloss-solitude-w-stuttgarcie