Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Głos młodych artystów w sprawie przyszłości Europy

Głos młodych artystów w sprawie przyszłości Europy

Opublikowano 1 września 2021

W jakiej Europie chcesz żyć? O jakiej Europie marzysz? Z jakimi wyzwaniami musi się aktualnie mierzyć Stary Kontynent?

Ruszył konkurs „Zaprojektuj Europę od nowa – Nowy Europejski Bauhaus”, który powstał z myślą o młodym pokoleniu artystów, dla którego ważne są losy europejskiej społeczności. To okazja, by wyrazić swój obywatelski głos w kształtowaniu wspólnej przyszłości.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i mogą wziąć w nim udział studentki i studenci Akademii Sztuk Pięknych oraz innych uczelni artystycznych.

 

Tematy konkursu

Zadaniem jest zaprojektowanie plakatu, który pokaże, w jakim kierunku powinna zmierzać Europa, by poradzić sobie z aktualnymi problemami, które przed nią stoją.
Uczestnicy konkursu muszą zmierzyć się z jednym spośród trzech tematów:

  • Kryzys klimatyczny a przyszłość planety
  • Europejskie wartości demokratyczne a prawa człowieka
  • Równość w świecie cyfrowym.

Komentarz artystek i artystów do aktualnych spraw społecznych, ekologicznych, a także politycznych jest niezwykle ważny, ponieważ może zmobilizować obywateli do odpowiedzialnego działania. Sztuka jest jednym z najbardziej wpływowych narzędzi do zmiany świadomości – mówi Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i członkini Jury. Tematy wybrane do konkursu wydają się nam najbardziej pilne, to dotyczące nas wszystkich problemy, z którymi natychmiast musimy się skonfrontować. Jako członkini jury mogę również dodać, że przy ocenie zgłoszeń ważne będą zarówno wartości artystyczne prac, jak i element perswazyjny, wspierający ważne ich przesłanie.

Prace powinny powstać wokół wartości i priorytetów Komisji Europejskiej, a także być zgodne z założeniami Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli nawiązywać do idei zrównoważonego rozwoju, uwzględniając przy tym aspekt włączenia społecznego. Ocenie podlegać będą również walory kreatywne i estetyczne inspirowane kulturą i sztuką.

 

Jury i nagrody

Dla laureata przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 8000 zł. Ponadto, zwycięska praca oraz dwie wyróżnione będą promowane pod koniec 2021 roku w przestrzeni miejskiej na nośnikach outdoor w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście.

W Jury zasiadają:
● Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
● Katarzyna Kasia, filozofka, kierowniczka Katedry Teorii Kultury ASP w Warszawie
● Joanna Rajkowska, artystka
● Justyna Napiórkowska, dyrektorka artystyczna Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie i w Brukseli
● Krzysztof Nalepa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
● Paweł Kastory, DDB
● Marek Żołędziowski, GroupOne

Prace konkursowe można składać do 30 września b.r.. Ogłoszenie wyników zostało zaplanowane na październik. Oficjalna strona konkursu, regulamin: www.zaprojektujeurope.com .

Organizator: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Partnerzy: DDB, Group One, Polska Rada Biznesu