Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Oferty praktyk – Grafika

Opublikowano 1 września 2021

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą praktyk organizowanych w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju ,,Głos Młodych’’. Poprzez swoją działalność pomagamy podnosić kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć cenne doświadczenie będące przepustką do przyszłej kariery i osiągnięcia zaplanowanych celów.

Oferujemy:
– praktyki uczelniane
– praktyki w celu zdobycia doświadczenia (pozauczelniane)

Podczas praktyk uwzględniamy Regulaminy i Programy Praktyk. Po zakończeniu współpracy wystawiamy wymagane przez daną uczelnię dokumenty, a najlepsi otrzymują referencje bądź rekomendacje wraz z dokładnym opisem swoich osiągnięć i umiejętności. Minimalny wymiar praktyk w naszej Fundacji wynosi 160 godzin (preferowane dłuższe współprace).
Praktyki odbywają się zdalnie.

Organizujemy praktyki z zakresu tłumaczeń, dziennikarstwa, redakcji, copywritingu, SEO copywritingu, social media, marketingu internetowego, grafiki, programowania, HR, administracji, zarządzania i prawa w biznesie, prawa, księgowości, europeistyki, prawa europejskiego, stosunków międzynarodowych, wschodoznawstwa oraz marketingu politycznego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://fundacjaglosmlodych.org/praktyki/

Zaproszenie na praktyki