Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Ogólnopolski Konkurs na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory

Ogólnopolski Konkurs na ilustrację do tekstu piosenki Jeremiego Przybory

Opublikowano 1 września 2021

1. Organizatorem konkursu jest:
Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno;
Tel/fax 24 254-21-37,
mail kontaktowy: agnieszkadabrowska@kdk.net.pl, plastycznystacja@gmail.com

2. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do artystów plastyków, uczniów, studentów i absolwentów: liceów plastycznych, Akademii Sztuk Pięknych ale także do osób zajmujących się plastyką nie zawodowo.
Konkurs nie jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

3. Termin konkursu: od 30 lipca do 10 października 2021 r.

4. Prace plastyczne powinny być wykonane w następujących technikach:
• Grafika (szeroko rozumiana)
• Pastel
• Kolaż/collage (techniki mieszane, płaskie)
• Autorskie techniki mieszane

5. Ilość prac zgłoszonych do konkursu: od 1 do 3 sztuk. WSZYSTKIE PRACE JEDNEGO AUTORA PROSIMY ZGŁASZAĆ NA JEDNEJ KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ.

6. Format prac nie przekraczający 100×70 cm .

7. Prace zgłaszane na konkurs nie mogą być w żaden sposób oprawiane: rama, antyrama.
a) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą brane pod uwagę przy ocenie jury
b) nadesłane na konkurs prace oprawione nie będą odsyłane autorom

8. Praca powinna być opatrzona godłem (godło: znak graficzny, pseudonim lub numer który przybiera autor). Na pracy oprócz godła, powinien znajdować się jej tytuł = tytuł piosenki do której została wykonana. Do pracy powinna być dołączona koperta z godłem zawierająca czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych (pod regulaminem) oraz wersję elektroniczną pracy na nośniku CD. Zamiast CD można również wysłać cyfrową wersję pracy na adres mailowy. Każde zgłoszenie powinno także zawierać kilka zdań o twórcy, jego dorobku, wykształceniu itp. do późniejszego umieszczenia jako informacji o autorze w wydanym do wystawy katalogu.

9. Prace zgłaszane na konkurs powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Prace np. pogniecione lub uszkodzone w inny sposób, wynikający ze złego zapakowania, nie będą podlegały ocenie.

10. Pula nagród wynosi 8 000 zł. Jury dysponuje nią w dowolny sposób, dokonując podziału pomiędzy nagrodzonych i wyróżnionych.

11. Laureat (laureaci) pierwszej nagrody z roku poprzedniego nie będą mieć możliwości zdobyci tego lauru w roku następnym.

12. Jury złożone z profesjonalistów w dziedzinie plastyki, nauczycieli akademickich ASP oraz przedstawiciela Organizatora, dokona oceny prac w dwóch etapach : wstępnej selekcji i wyłonienia prac finałowych.
Jury ma prawo dobrania dowolnych kryteriów podczas oceny prac, biorąc pod uwagę ich stylistykę. Jedną z naczelnych zasad jaką się kieruje jest ciekawe ujecie tematu czyli obecność „ducha Przybory”!

13. Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2021 r. Decyduje data stempla pocztowego.

14. Oryginały prac wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych należy nadsyłać na adres:
Kutnowski Dom Kultury,
ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno;
z dopiskiem „KONKURS PRZYBORA”
Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora jest Agnieszka Dąbrowska-Walczak.
Kontakt: Tel/fax 24 254-21-37, wew. 103
mail: agnieszkadabrowska@kdk.net.pl