Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na opracowanie i wykonanie statuetki

Opublikowano 29 września 2021

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie
konkursu na opracowanie i wykonanie statuetki im. Adama Schedlin Czarlińskiego – patrioty,
działacza społecznego, pierwszego starosty toruńskiego.
W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu a poniżej link do ogłoszenia:
https://www.powiattorunski.pl/8250,aktualnosci?tresc=82227
Statuetka - ,,Nagroda Starosty Toruńskiego im. Adama Schedlin-Czarlińskiego” będzie
wręczana uczestnikom konkursów, osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym,
firmom, które osiągnęły sukcesy w kulturze, edukacji, nauce, sporcie, gospodarce lub w
zakresie aktywności społecznej i swoją działalnością wniosły szczególny wkład w promocję
powiatu toruńskiego ziemskiego w kraju lub za granicą.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do artystów plastyków, uczniów
i studentów szkół artystycznych oraz innych twórców.
Nagrodą w Konkursie jest kwota pieniężna w wysokości 3 000,00 zł brutto oraz zlecenie
realizacji zamówienia na wykonanie co najmniej 3 statuetek. Przewidziana jest dalsza
współpraca Starostwa powiatowego z wykonawcą stauetki.
Na kompletną dokumentację projektową czekamy do 25 października 2021 r.
Uprzejmie proszę o upowszechnienie informacji o konkursie w środowisku artystycznym
Państwa uczelni.
W razie wszelkich pytań proszę o kontakt e-mailowy: a.pabian@powiattorunski.pl /i/lub
telefoniczny 56 662 88 40.
Łączę wyrazy szacunku
Andrzej Pabian