Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej poszukuje rzeczników dostępności

Opublikowano 30 września 2021

Muzeum Sztuki Nowoczesnej poszukuje
rzeczników i rzeczniczek dostępności
Jeśli jesteś samorzeczniczką/samorzecznikiem lub działasz na rzecz
osób z niepełnosprawnościami i w spektrum autyzmu, zgłoś się do
3. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej. To projekt dla osób, które widzą w
sztuce nowoczesnej narzędzie do realizowania swoich idei.
Już po raz trzeci Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wraz z Fundacją
Nieograniczona zapraszają do ubiegania się o Stypendium im. Bogny Olszewskiej. Jest ono
skierowane do tych, którzy pragną oddać głos osobom z niepełnosprawnościami lub w
spektrum autyzmu za pomocą sztuki. Tegoroczna edycja jest dedykowana szczególnie
samorzeczniczkom i samorzecznikom.
Szukamy środków wzmacniających głos osób dyskryminowanych. Mam na myśli przede
wszystkim osoby z niepełnosprawnościami lub w spektrum autyzmu. Zauważyliśmy, że
sztuka oferuje nam wiele przydatnych narzędzi. Stypendium przyznamy osobie, która
pracuje na rzecz wymienionych środowisk i będzie chciała się do nas przyłączyć. Chętnie
podejmiemy współpracę z samorzecznikiem lub samorzeczniczką - mówi Marta Przasnek,
koordynatorka dostępności w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Kto może otrzymać Stypendium?
Wszyscy zainteresowani ułatwianiem dostępu do kultury osobom z niej wykluczonym. Mogą
to być edukatorzy i edukatorki, koordynatorzy i koordynatorki dostępności, ludzie pracujący z
osobami z niepełnosprawnościami lub w spektrum autyzmu. Ważne, aby kandydaci i
kandydatki interesowali się sztuką nowoczesną. Ponadto, w projekcie mogą wziąć udział
artyści i artystki, którzy chcą tworzyć sztukę dostępną dla różnych odbiorców i odbiorczyń.
Rekrutacja otwarta jest dla osób z całej Polski. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie
formularza przez stronę https://bit.ly/muzeumdostepne. Formularz będzie dostępny od 20
września do 8 października 2021 roku.
Bardzo się cieszę, że kilka lat temu wziąłem udział w Stypendium. Mogłem obserwować jak
Muzeum Sztuki Nowoczesnej i inne warszawskie instytucje wdrażają dostępność w czasach,
w których zajmowali się tym tylko pasjonaci i pasjonatki. To doświadczenie pozwoliło mi
zrozumieć, że chcę się tym zajmować profesjonalnie – opowiada Rafał Lis, uczestnik 1.
edycji Stypendium.

W ramach 3. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej wybrana zostanie jedna osoba
wyłoniona w trakcie konkursu, którego jury składać się będzie z przedstawicieli i
przedstawicielek instytucji partnerskich: Muzeum Narodowego w Warszawie, Fundacji
Kultury Bez Barier, TR Warszawa, Teatru 21, Life on Wheelz, Stowarzyszenia „Z Siedzibą w
Warszawie”.
--
Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest organizowane od 2018 roku. Zostało powołane, aby
upamiętniać pracownicę Muzeum, Bognę Olszewską. Inicjatywa ta jest inną formą
zachowania pamięci o Bognie, która walczyła o prawa osób dyskryminowanych i
wykluczonych. Projekt nie skupia się na przeszłości, nie chce stawiać pomników. Ma
kontynuować i rozwijać misję przedwcześnie zmarłej aktywistki i feministki.
Kontakt dla mediów:
weronika.regosz@komunikacja.artmuseum.pl
Strona Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie:
artmuseum.pl
Strona projektu Muzeum Dostępne:
https://artmuseum.pl/pl/edukacja/muzeum-dostepne