Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego

Opublikowano 13 października 2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej
6-ej edycji Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów oraz absolwentów maksymalnie do roku od uzyskaniu
tytułu magistra lub licencjata uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają
kierunki artystyczne oraz uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym.

Karta zgłoszeniowa do pobrania
http://biennale.rzezba-uap.pl/wp-content/uploads/2021/07/KARTA-ZGLOSZENIOWA-6-SBMFR.pdf

Regulamin konkursu do pobrania
http://biennale.rzezba-uap.pl/wp-content/uploads/2021/10/Regulamin-6-SBMFR-2021.pdf

Przebieg konkursu:

etap 1 (19.10.2021) – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji
fotograficznej zgłaszanych prac (e-mail: sbmfr@uap.edu.pl, format zdjęć ok. 2400/1600 pixels – A5
300 dpi),

etap 2 ( 21-22.10.2021) – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu
(pierwsza selekcja – komisja konkursowa),

etap 3 (23.10.2021) – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.

etap 4 (10.11.2021) – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.

etap 5 (16.11.2021) – obrady Jury 6. SBMFR ‘2021 (druga selekcja) – wyłonienie laureatów
konkursu.

etap 6 – Wystawa konkursowa* – publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień.

* Szczegółowy termin i miejsce wernisażu wystawy konkursowej zostanie upubliczniony po
obradach Komisji Jury 6. SBMFR ‘2021
Aktualne informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie

6.SBMFR

Biennale jest 6 edycją konkursu na małą formę rzeźbiarską im. prof. Józefa Kopczyńskiego.
Konkurs dedykowany jest pamięci profesora Józefa Kopczyńskiego, wybitnego artysty i cenionego
pedagoga dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1955 – 2006 (obecnie Uniwersytet
Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu).
Celem konkursu jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów
szkół wyższych. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i
koncepcji rzeźbiarskiej. Umożliwienie dynamicznego startu i rozwoju kariery artystycznej młodym
ludziom. Konfrontacja panujących trendów rzeźbiarskich na różnych uczelniach o profilu
artystycznym.

Prof. Józef Kopczyński to polski artysta rzeźbiarz, prof. dawnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Oprócz rzeźby zajmował się medalierstwem, malarstwem, rysunkiem, a po 1970 roku także grafiką.
Do ważniejszych dzieł z dziedziny plastyki plenerowej i pomnikowej zalicza się: Helios na pl.
Rapackiego w Toruniu, pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego na dziedzińcu Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie, pomnik Powstańców Wielkopolskich w Skalmierzycach, pomnik Jana
Śniadeckiego i pomnik Walki i Męczeństwa w Żninie, rzeźbę Tytusa Działyńskiego w Kórniku. W
dziedzinie plastyki sakralnej do osiągnięć zalicza się: figurę Chrystusa w kościele franciszkanów w
Koszalinie i ołtarz w kościele dominikanów w Poznaniu.
Mottem projektu jest sentencja Henry Moora, do której prof. Kopczyński odwołał się w
jednym ze swoich powystawowych katalogów – „tylko coś bardzo małego i bardzo dużego daje
dodatkowe przeżycie wymiaru”.

HISTORIA KONKURSU:

Pierwsza edycja, o charakterze lokalnym, miała miejsce w 2007 roku w postaci studenckiego
konkursu małej formy rzeźbiarskiej im. Józefa Kopczyńskiego, który odbył się w Galerii Miejskiej w
Mosinie – obecnie Galeria Sztuki w Mosinie. Duże zainteresowanie wpłynęło na rozszerzenie
imprezy. W 2009 roku przyjęła formułę biennale i stała się konkursem o zasięgu międzynarodowym.
W 2011 roku odbyła się druga edycja Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej i była
współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Edukacja Artystyczna. Faktyczna liczba uczestników II edycji (150 osób) przekroczyła znacznie liczbę
zakładaną. Ze względu na bardzo wysoki poziom prac konkursowych, oprócz trzech głównych nagród
zdecydowano o przyznaniu Nagrody Rektora UAP, Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Mosina,
Nagrody Dziekana Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Nagrody Katedry Działań
Przestrzennych Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych.
W trzeciej edycji do konkursu zostało dopuszczonych 72 uczestników. Po raz pierwszy główna
nagroda została wręczona w dwóch kategoriach: „Mała forma rzeźbiarska" oraz „Medal i
płaskorzeźba". Zostały również wręczone nagrody specjalne Burmistrza Gminy Mosina oraz odlewni
Garstka Studio w Szymanowie. Poza wystawą konkursową miały miejsce jeszcze cztery wystawy
pokonkursowe w ASP Gdańsk, ASP Kraków, ASP Wrocław oraz w Galerii Miejskiej w Mosinie (obecnie
Galeria Sztuki w Mosinie). Jednej z wystaw towarzyszyła również konferencja „Idea i praktyka – mała
forma rzeźbiarska i medal” zorganizowana przez ASP we Wrocławiu.
W czwartej edycji do konkursu zostało dopuszczonych 62 studentów oraz 6 uczniów liceów
plastycznych. Poza trzema nagrodami głównymi (pierwsza wręczona w dwóch kategoriach), zostały
wręczone dodatkowe cztery nagrody specjalne Rektorów ASP Gdańsk, ASP Kraków, ASP Warszawa
oraz ASP Wrocław; nagroda Burmistrza Gminy Mosina oraz nagroda odlewni Garstka Studio w
Szymanowie. W kategorii „Licea plastyczne” został przyznany „Index Wydziału Rzeźby i Działań
Przestrzennych”. Analogicznie do poprzedniej edycji miały miejsce jeszcze trzy wystawy
pokonkursowe zorganizowane przez ASP Gdańsk (Galeria Refektarz w Kartuzach), ASP Kraków
(Galerii Promocyjna ASP w Krakowie) oraz w Galerii Miejskiej w Mosinie (obecnie Galeria Sztuki w
Mosinie).
W piątej jubileuszowej edycji do konkursu zostało dopuszczonych 47 studentów oraz 6
uczniów liceów plastycznych. Poza dwiema głównymi nagrodami w kategoriach: „Mała forma
rzeźbiarska”, „Medal i płaskorzeźba” , zostało wręczone dodatkowo pięć nagród specjalnych
Rektorów: ASP Gdańsk, ASP Kraków, ASP Łódź, ASP Warszawa oraz ASP Wrocław; nagroda Burmistrza
Gminy Mosina oraz nagroda odlewni Garstka Studio w Szymanowie. W kategorii „Licea plastyczne”
został przyznany „Index Wydziału Rzeźby UAP”. Dodatkowo zostały przyznane trzy wyróżnienia
honorowe. Po wystawie konkursowej zaprezentowanej w Galerii AULA UAP i ATRIUM UAP, prace
laureatów zaprezentowane zostały na wystawie pokonkursowej w Galerii Duża Scena UAP.

CELE 6. SBMFR:
– umożliwienie dynamicznego startu i rozwoju kariery artystycznej młodym ludziom,
– promowanie małej formy rzeźbiarskiej i sztuki medalierskiej wśród studentów i społeczności
regionalnej,
– konfrontacja panujących trendów rzeźbiarskich na różnych uczelniach w kraju i zagranicą,
– kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych wśród studentów wyższych szkół
artystycznych.

Aktualne informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie

6.SBMFR

6. Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej im. prof. Józefa Kopczyńskiego 2021
Organizator:
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Wydział Rzeźby UAP
Partnerzy:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Gmina Mosina
Galeria Sztuki w Mosinie
Garstka Studio.pl  odlewnia
Komisarze konkursu, kuratorzy 6. SBMFR 2021
mgr Izabela Grudzińska, mgr Martyna Pająk, dr Dawid Szafrański ad.