Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

III Międzynarodowy Konkurs Litograficzny LITHO-Kielce / 2021-2022

Opublikowano 18 października 2021

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki
w Krakowie zapraszają artystki i artystów do udziału w trzeciej edycji Międzynarodowego
Konkursu Litograficznego LITHO-Kielce / 2021-2022.
W konkursie LITHO-Kielce mogą wziąć udział twórcy realizujący prace w technice litografii (druk
z kamienia) oraz wszelkiego rodzaju łączeń litografii z innymi technikami (mixów). Konkurs ma
status imprezy towarzyszącej Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Krakowie.
Cele konkursu to: ukazanie możliwości kreacji artystycznej, jaką daje grafikowi praca z kamieniem,
sprawdzenie kondycji tej unikatowej techniki graficznej oraz zaprezentowanie oryginalnych dzieł
litograficznych artystów z różnych krajów i kręgów kulturowych. Istotnym elementem LITHO-Kielce
jest zarówno promocja technik litograficznych, jak i rejestracja ich ewolucji w postaci nowych
sposobów ich stosowania i łączenia z innymi technikami.
Termin nadsyłania zgłoszeń i oryginalnych prac mija 30 listopada 2021 roku (decyduje data stempla
pocztowego). Otwarcie wystawy pokonkursowej w galeriach Biura Wystaw Artystycznych w
Kielcach odbędzie się w maju 2022 roku.
Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej www.bwakielce.art.pl
W poprzedniej edycji konkursu LITHO-Kielce udział wzięło ponad stu artystów z wielu krajów
europejskich oraz z Argentyny, Australii, Chin, Japonii, USA i Kanady.