Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

KONKURS NA ARANŻACJĘ PLASTYCZNĄ WYSTAWY STAŁEJ – MUZEUM KL PLASZOW W KRAKOWIE

Opublikowano 3 listopada 2021

Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) w Krakowie (w organizacji) ogłasza konkurs na  wykonanie koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej.

Wystawa stała Muzeum KL Plaszow zostanie zrealizowana w dwóch lokalizacjach: nowo projektowanym budynku Memoriału oraz zabytkowym obiekcie, tzw. Szarym Domu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie merytorycznie uzasadnionej, estetycznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej koncepcji aranżacji plastycznej wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, łączącej obie odsłony ekspozycji oraz złożenie jej w formie pracy konkursowej.

Wybrana praca konkursowa, w części lub w całości, może stać się podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, umożliwiającej realizację wystawy stałej w Muzeum – Miejscu Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Dla autorów prac, które zajmą pierwsze trzy miejsca – przewidziano nagrody pieniężne.

            Warunki udziału w konkursie określa Regulamin wraz z załącznikami.

Terminy:

Do 1 listopada 2021 r. można było składać pytania, dotyczące regulaminu konkursu.

 do 4 listopada 2021 r. – udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu konkursu,

do 26 listopada 2021 r – składanie prac konkursowych,

do 10 grudnia 2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu.

Regulamin konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora.

https://www.bip.krakow.pl/?news_id=146113