Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

KONKURS „DUCHOWE ŚWIADECTWA KAPLICZEK PRZYDROŻNYCH” WYDŁUŻONY DO 30 LISTOPADA!

Opublikowano 17 listopada 2021

Informujemy, że termin nadsyłania prac malarskich inspirowanych kapliczkami przydrożnymi
w Konkursie „Duchowe świadectwa kapliczek przydrożnych”, organizowanym przez Narodowy Instytut
Kultury i Dziedzictwa Wsi został wydłużony do 30 listopada.
Celem Konkursu jest popularyzacja charakterystycznych dla twórczości ludowej dziedzin sztuki zachowanych
w kapliczkach przydrożnych, a także wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze
na poziomie regionalnym, wzbudzenie zainteresowania polskim dziedzictwem kulturowym zachowanym
w kapliczkach. Uczestnicy mają za zadanie przeanalizować najistotniejsze zagadnienia charakteryzujące estetykę
wybranych obiektów i na ich podstawie stworzyć swoje autorskie realizacje malarskie.
Pula nagród w wysokości 10 000,00 zł czeka na Laureatów!
Zachęcamy wszystkich twórców ludowych z całego kraju do wzięcia udziału. Jeszcze jest czas, by przysiąść
do płótna, zainspirować się konkursowymi obiektami lokalnego kultu religijnego i wziąć udział w rywalizacji.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe, za zajęcie I miejsca – 5 000,00 zł,
II – 3 000,00 zł, III – 2 000,00 zł oraz wyróżnienia ufundowane przez Oddział Regionalny w Częstochowie
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Serdecznie zapraszamy!

Informacje nt. Konkursu – Paula Zasada: tel. 506 582 643, e-mail: paula.zasada@nikidw.edu.pl
Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu są dostępne na stronie: www.nikidw.edu.pl