Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zaprojektuj tapetę i rozpocznij współpracę!

Opublikowano 29 grudnia 2021

Do 28 lutego 2022 studentki i studenci warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych mogą przesyłać
zgłoszenia na konkurs, którego przedmiotem jest projekt wzoru grafiki przeznaczonej do realizacji
w formie wydruku tapety ściennej. Organizatorem konkursu jest firma Markuss.
Maksymalnie 3 projekty w formie plików .jpg , w rozdzielczości min. 96 dpi i min. szerokości 2440 px.,
(przestrzeń barw RGB z uwzględnieniem docelowych barw CMYK), należy zgłaszać na adres mailowy:
konkurs@markuss.pl

Nagrody
 1 MIEJSCE: 1000 zł + możliwość realizacji kolejnych projektów z firmą Markuss, na zasadach
ustalonych indywidualnie
 2 MIEJSCE: 750 + możliwość realizacji kolejnych projektów z firmą Markuss, na zasadach
ustalonych indywidualnie
 3 MIEJSCE: 500 zł + możliwość realizacji kolejnych projektów z firmą Markuss, na zasadach
ustalonych indywidualnie

Regulamin konkursu