Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Projekty solidarności. Wsparcie w wysokości do 500 euro miesięcznie!

Opublikowano 17 stycznia 2022

Europejski Korpus Solidarności (eks.org.pl) to unijny program dla młodych ludzi (18-30 lat) chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych w różnych obszarach tematycznych, np.: ekologia, pomoc osobom osobom z mniejszymi szansami, pomoc humanitarna etc.

Lokalnie, w Polsce, Projekty solidarności są realizowane przez minimum 5-osobowe grupy młodych ludzi (18-30 lat). Temat projektu zależy wyłącznie od pomysłodawców, np. organizacja

festiwalu lub imprezy kulturalnej, przygotowanie warsztatów etc. 

Czas trwania projektu: od 2 do 12 miesięcy. Możecie skorzystać ze wsparcia w wysokości do 500 euro miesięcznie!

Szczegółowe informacje na stronie: eks.org.pl/mlodziez/projekty-solidarnosci

Zainteresowane grupy osób zachęcamy do kontaktu z Biurem  Erasmus+ ASP Warsaw

ilustr. Paweł Jońca, Solidarity, https://www.behance.net/gallery/82524425/Solidarity