Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Staż w dziale projektowym marki DIVERSE

Opublikowano 10 lutego 2022

SZUKAMY OSOBY KTÓRA:
 Marzy o karierze projektanta odzieży
 Studiuje lub jest absolwentem studiów artystycznych
 Jest dyspozycyjna min. 20h w tygodniu
 Interesuje się modą, śledzi pokazy i zna trendy
 Posiada pierwsze projekty w swoim portfolio
 Zna język angielski w stopniu komunikatywnym

TWOIM ZADANIEM BĘDZIE:
 Zapoznanie się z procesem projektowania i produkcji odzieży, poprzez współpracę z projektantami
 Wykonywanie dokumentacji technologiczno-projektowej w programie Corel Draw
 Aktywny udział w przeglądach kolekcji
 Poszukiwanie inspiracji poprzez obserwowanie konkurencji oraz proponowanie własnych pomysłów i
projektów

OFERUJEMY:
 Płatny staż w dziale projektowym marki DIVERSE
 Zdobycie doświadczenia i możliwość nauki od naszych specjalistów, którzy chętnie podzielą się z
Tobą wiedzą i doświadczeniem
 Możliwość kontynuacji współpracy po odbyciu stażu
 Stałe wsparcie opiekuna stażu
 Pozytywną atmosferę pracy w zespole pasjonatów mody
 Brak dress code’u, pozwalający na wyrażenie siebie
Wyślij do nas CV, list motywacyjny oraz portfolio.

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Rozpatrywane będą tylko podania zawierające następujące oświadczenie z podpisem:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
aktualnej i przyszłych rekrutacji.”
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest ETOS S.A. ul. Bysewska 23, 80-298 Gdańsk. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c –
przepis prawa - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia aktualnej rekrutacji lub do dnia
odwołania zgody a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada

Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o
przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może
skutkować odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji.