Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rezydencje artystyczne w Centrum Szyfrów Enigma

Opublikowano 6 marca 2022

Poznańskie Centrum Dziedzictwa – instytucja kultury Miasta Poznania zarządzająca Centrum Szyfrów Enigma zaprasza do udziału w naborze do programu rezydencji artystycznych w Centrum Szyfrów Enigma w 2022 r. Celem programu jest inicjowanie projektów artystycznych kreowanych na styku różnych dziedzin, upamiętniających udział polskich matematyków oraz rolę Poznania w złamaniu szyfru Enigmy, a także twórczych poszukiwań rozszerzających tę niezwykłą historię o ciekawe konteksty współczesności, takie jak rewolucja cyfrowa. W roku 2022 program rezydencji artystycznych wpisuje się także w obchody 90. rocznicy złamania szyfru Enigmy.

Wyłoniony_a w naborze Rezydent_tka będzie realizował_a swój autorski projekt oraz związane z nim wydarzenia z udziałem publiczności w siedzibie CSE przy ul. Św. Marcin 78 (oraz jego najbliższej okolicy) w Poznaniu. Rezydent_tka otrzyma honorarium, a na realizację jego_jej autorskiego projektu w CSE zostanie przeznaczy budżet produkcyjny. Do programu rezydencji przyjmowane są zgłoszenia indywidualne oraz zgłoszenia w zespołach dwu i trzy osobowych.

Zgłoszenia należy wysłać w terminie do 31 marca 2022 r. na adres: rezydencje@csenigma.pl.

Informacji na temat programu udziela: Katarzyna Kucharska: katarzyna.kucharska@pcd.poznan.pl, tel.: 61 88 84506

Rezydencje