Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Asystent w dziale produkcji scenografii

Opublikowano 11 kwietnia 2022

Dane firmy

Teatr Wielki - Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
00-950 Warszawa

Wybrane źródło

Biuro Karier ASP

Treść ogłoszenia

Opis firmy   Teatr Wielki – Opera Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko:
Stanowisko Asystent w dziale produkcji scenografii
Opis stanowiska Zadania:

 • szacowanie wartości materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektów scenografii,
 • nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie relacji z dostawcami/partnerami,
 • szacowanie wycen elementów scenograficznych,
 • wyszukiwanie i przedstawianie informacji o najlepszych możliwych rozwiązaniach związanych z produkcją poszczególnych elementów scenografii,
 • przedstawianie propozycji rozwiązań materiałowych i usług zewnętrznych do konsultacji z zespołami technicznymi,
 • weryfikacja projektów złożonych przez realizatorów we współpracy z działem produkcji środków inscenizacji oraz właściwymi komórkami Teatru w zakresie wykonalności projektów w ramach ustalonego budżetu na podstawie oszacowanych wartości materiałów i usług,
 • koordynacja zamówień związanych z realizacją projektów poprzez współpracę
  z komórkami Teatru oraz osobami z zewnątrz zaangażowanymi w produkcję,
 • nadzór nad realizacją oszacowanych zestawień materiałowych na podstawie bieżącego zapotrzebowania wystawiających je komórek sekcji dekoracji oraz zgodności z wartością przypisanych im wniosków finansowych.
Wymagania Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne wraz z adekwatnym praktycznym doświadczeniem w obszarze projektowania i nadzoru/realizacji projektów dla sceny, teatru lub eventów (min. 2 lata),
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego (min. poziom C1),
 • umiejętność kosztorysowania,
 • bardzo dobra obsługa MS Office, Word, Excel,
 • podstawowa znajomość technologii produkcji dekoracji,
 • dyspozycyjność do pracy także w weekendy i wieczorami,
 • zainteresowanie obszarem sztuki, teatru, opery, tańca,
 • gotowość do efektywnego działania w sytuacjach stresujących,
 • umiejętność właściwego planowania pracy (zadań, procesów),
 • umiejętność negocjowania.
Oferujemy Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę zlecenie
 • rozwijającą pracę w największej instytucji artystycznej w Polsce,
 • udział w projektach artystycznych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań scenicznych,
 • współpracę z ludźmi z pasją i otwartymi na poszerzanie wiedzy,
 • pracę w międzynarodowym środowisku,
Notatki Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie w terminie do 04 maja 2022 roku.
Klauzula Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa („TW-ON”; adres: Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa). TW-ON wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:
1)  korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Wielki – Opera Narodowa,
Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa;
2)  e-mail: iod@teatrwielki.pl.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 (1) Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez TW-ON w celu prowadzenia przedmiotowej rekrutacji.

Dane osobowe gromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a po zakończeniu rekrutacji przez okres sześciu miesięcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli ochrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami mogącymi pojawić się w związku z prowadzoną rekrutacją.

Dodatkowo TW-ON będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeśli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody lub przez okres 24 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Wielki – Operę Narodową z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia kolejnych rekrutacji kandydatów na pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie”.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie eRecruitment Solutions sp. z o. o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dostawca aplikacji do zarządzania rekrutacjami).

Ma Pani/Pan prawo do:
1)    prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)    prawo do usunięcia danych osobowych;
5)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
6)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Regiony

mazowieckie

Link do składania aplikacji: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=91607ce39f1b4f42a2548f69d76cfe9b
Miasto: Warszawa
Numer referencyjny: