Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Adiunkt w Zbiorach Sztuki Starożytnej (Egipt)

Opublikowano 16 maja 2022

Muzeum Narodowe w Warszawie
Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Adiunkt

w Zbiorach Sztuki Starożytnej (Egipt)
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Opis stanowiska:
 Opieka merytoryczna nad kolekcją egipską
 Opracowanie naukowe obiektów.
 Reprezentowanie muzeum na wydarzeniach naukowych (konferencjach, warsztatach,
wykładach) dotyczących bezpośrednio i pośrednio kolekcji.
 Elektroniczna inwentaryzacja, obsługa muzealnej bazy danych.
 gromadzenie eksponatów i opieka nad już zgromadzonymi zbiorami.
 Udział w pracach badawczych, naukowych, wystawienniczych i popularyzatorskich Działu.
 Aktualizacja danych w oparciu o najnowszą literaturę.
Wymagania merytoryczne:
 Min. tytuł magistra, najlepiej rozpoczęte studia doktoranckie w dziedzinie archeologii
śródziemnomorskiej, historii sztuki lub egiptologii w ukierunkowaniu na dzieje starożytnego Egiptu
(do okresu rzymskiego)
 Znajomość biegła języka angielskiego w piśmie i mowie, drugi język: francuski, niemiecki, włoski
będzie dodatkowym atutem.
 Udokumentowane publikacje naukowe, udział w konferencjach i organizacja wydarzeń
naukowych (konferencji, warsztatów, wykładów).
 Swoboda w wypowiedziach publicznych.
 Znajomość obsługi baz danych, a także podstawowego pakietu Microsoft Office.
 Entuzjazm do pracy, zaangażowanie.
 Samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy,
umiejętność pracy w zespole.
 Chęć rozwoju naukowego, współpracy między muzeum a instytucjami badawczymi.
 Doświadczenie w pracy w muzeum lub współpracy z muzeami będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:
 CV kandydata (z przebiegiem kariery, tytułami prac magisterskich, rozpraw doktorskich i
nazwisko promotora, udziałem w projektach, konferencjach, wystąpieniach na seminarium,
współpraca zagraniczna),
 List motywacyjny (1 strona A4).
 Lista publikacji (także tych w druku, z potwierdzeniem z redakcji).
 Opinia samodzielnego pracownika naukowego o kandydacie.
 Ewentualne dodatkowe certyfikaty językowe, kursy, itp.

Oferujemy:
 zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,
 udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,
 umowę o pracę,
 pracę w przyjaznym, energicznym zespole,
 pełen wyzwań rozwój zawodowy,
 pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie,
 możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie
wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@mnw.art.pl
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego:
„Oferta pracy – 2022/04/EGIPT/MNW”

Prosimy o przesłanie dokumentów do 31.05.2022r.

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”