Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Asystent Konserwatorski (Pracownia Konserwacji Obiektów na Papierze)

Opublikowano 16 maja 2022

Muzeum Narodowe w Warszawie
Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
Asystent Konserwatorski
(Pracownia Konserwacji Obiektów na Papierze)
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Główne zadania na stanowisku:
 tworzenie programów konserwacji obiektów i ich realizacja poprzez wykonywanie prac
konserwatorsko-restauratorskich;
 prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej: opisowej i fotograficznej;
 tworzenie opinii i opracowań konserwatorskich o stanie zachowania obiektów oraz
związanych z decyzjami dotyczącymi bezpieczeństwa obiektów, ich ekspozycji,
przemieszczania i przechowywania;
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zbiorów;
 sprawowanie nadzorów konserwatorskich.

Wymagania wobec kandydatów:
 wykształcenie wyższe, magisterskie kierunkowe – absolwent/tka Wydziału Konserwacji i
Restauracji Dzieł Sztuki o specjalizacji konserwacji papieru lub student/tka ostatniego
roku tego wydziału;
 wiedza  w zakresie prewencji muzealnej i jej dobrych praktyk;
 umiejętności projektowania, manualne i plastyczne w zakresie stosowania w konserwacji
i renowacji obiektów na papierze;
 umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność;
 obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel).

Oferujemy:
 możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki;
 możliwość rozwoju osobistego i podwyższania kwalifikacji naukowych;
 kontakt z zabytkami  i doświadczenie w pracy z nimi;
 ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
 dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 wymiar czasu pracy: 6 godzin dziennie - pełen etat.
 możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

rekrutacja@mnw.art.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego:
„Oferta pracy – 2022/4/konserwacja/MNW”

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum
Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów
rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”