Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

JOIN ONE OF THE LARGEST AUDIOVISUAL WORKSHOP IN EUROPE Film Spring Open Workshop – Lab of the audiovisual future.

Opublikowano 26 czerwca 2022

Film Spring Open Workshop – Lab of the audiovisual
future.
Registration for the Film Spring Open Workshop 11-
20.10.2022 is open!
https://filmspringopen.eu/otwieramy-zapisy-na-plenery-film-spring-open-
2022/
Fundacja Film Spring Open otwiera zapisy na siedemnastą edycję
Plenerów Film Spring Open, które odbędą się w terminie 11-
20.10.2022 w Krakowie. Plenery to międzynarodowe,
innowacyjne, interdyscyplinarne warsztaty edukacyjne, które
ukierunkowane są na kompleksową, zorientowaną na przyszłość,
profesjonalną edukację audiowizualną.