Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

12. edycja konkursu o Nagrodę Artystyczną UAP Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie

Opublikowano 7 lutego 2023

Nagroda Artystyczna UAP jest przyznawana w drodze konkursu Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie od 2012 roku. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów kierunku Malarstwo. Prace Finalistów prezentowanie będą podczas wystawy zbiorowej, która staje się przeglądem młodego malarstwa w Polsce. Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie jest doskonałą okazją, aby przyjrzeć się rozmaitym strategiom i postawom artystycznym wobec obrazu, medium i tradycji. Jest to też możliwość konfrontacji młodych artystów – nierzadko debiutantów – zarówno z krytyką artystyczną, jak i publicznością. Konkurs staje się też pretekstem do rozmów i dyskusji o malarstwie i miejscu, jakie zajmuje w dzisiejszym polu sztuki. W jego ramach odbywają się spotkania, wykłady i debaty, również o zagadnieniu dydaktyki artystycznej.

Nagrody w 12. edycji konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie to Nagroda Artystyczna Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w wysokości 10 000 złotych, Nagroda Dziekana Wydziału Malarstwa i Rysunku UAP w postaci wystawy indywidualnej w Miejskich Galeriach UAP, Nagroda mBanku w wysokości 13 000 złotych, Nagroda Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie w postaci Wystawa indywidualnej w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim. Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia - bon o wartości 2 000 złotych od firmy Royal Talens oraz Wyróżnienie Contemporary Linx. Ponadto Wszyscy nominowani do Nagrody Artystycznej wezmą udział w wystawie konkursowej w Poznaniu oraz otrzymają nagrody rzeczowe od firmy Renesans.

Regulamin i kalendarium znajduje się na stronie:

https://nowyobraz.uap.edu.pl/regulamin/