Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Działalność

Biuro czynne we wtorki i czwartki od 12 do 14.

Cele i zadania:

1. W zakresie wspierania procesu dydaktycznego studentów i rozwoju postaw przedsiębiorczych:

 •  Organizacja praktyk studenckich w Uczelni
 •  Organizacja i koordynacja staży zawodowych dla studentów
 •  Organizacja warsztatów z zakresu problematyki przedsiębiorczości wśród studentów

2. W zakresie obsługi i promocji absolwentów

 • Organizacja i koordynacja staży zawodowych dla absolwentów
 • Pomoc prawna i organizacyjna dla absolwentów rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej
 • Organizacja i nadzór nad komercyjnym wykorzystaniem aparatury znajdującej się na wyposażeniu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przez absolwentów i ich firmy
 • Promocja poprzez organizowanie udziału w targach i wystawach, wydawnictwa oraz przekaz medialny.

3. W zakresie usługowym

 • Świadczenie usług wydawniczych na rzecz Akademii Sztuk Pięknych – realizacja zadań będzie powierzana podwykonawcom: studentom w ramach praktyk lub też firmom prowadzonym przez absolwentów, którzy wyrazili chęć współpracy z ABK
 • Realizację zleceń od klientów zewnętrznych – realizacja zadań będzie powierzana podwykonawcom: studentom w ramach praktyk lub też firmom prowadzonym przez absolwentów lub pracowników, którzy wyrazili chęć współpracy z ABK
 • Organizacja i nadzór nad komercyjnym wykorzystaniem aparatury znajdującej się na wyposażeniu Uczelni.

a także:

 • Wsparcie absolwentów ASP na początku samodzielnej działalności biznesowej
 • Promocja twórczości studentów i absolwentów ASP, poprzez różnego rodzaju zabiegi marketingowe, wystawy itp.
 • Umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych między Uczelnią, a przedsiębiorcami
 • Usprawnienie systemu zarządzania własnością intelektualną zgromadzoną na ASP
 • Poprawa wizerunku Uczelni, jako miejsca przyjaznego dla sektora gospodarczego i wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom jakie niosą ze sobą innowacyjne działania rynkowe
 • Rozwój współpracy z zagranicą
 • Zwiększanie świadomości o osiągnięciach ASP
 • Wzrost wiedzy w dziedzinie przedsiębiorczości i rozwoju własnej działalności gospodarczej
 • Rozwój sektora badawczego Uczelni
 • Popraw polityki informacyjnej w dziedzinie powiązań biznesowych, promocji i współpracy z podmiotami gospodarczymi
 • Organizacja szkoleń z zakresu prawa autorskiego i przedsiębiorczości
 • Stworzenie bazy danych zawierającej wyniki badań naukowych